Har du fått ett inkassokrav?

Jag har fått ett inkassokrav, vad händer nu?

Ibland händer det att man missar att betala en faktura, eller helt enkelt har svårt att betala. I och med att du har blivit kontaktad av oss med ett inkasso har du förmodligen en obetald faktura för en vara eller tjänst. Om du anser att inkassokravet är riktigt bör du omgående betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad.

SBBI-pic1

Det här händer om du betalar inkassokravet:

Om du betalar både kapitalskuld, eventuell ränta och inkassokostnad inom åtta dagar så avskrivs inkassoärendet och du har inte fått någon betalningsanmärkning.

Om du inte kan lösa hela skulden direkt:

Om du inte kan betala hela skulden inom åtta dagar bör du höra av dig till fordringsägaren och diskutera vilka möjligheter som finns att nå en lösning genom till exempel en amorteringsplan.

SBBI-pic2

Varför kommer ett brev från Tabetalt.nu?

Tabetalt.nu är en webtjänst anpassad för att underlätta hanteringen av oreglerade fordringar. Det finns en mängd olika krav och regler för hur man får inkassera sådana krav, varför många anser det lättare att använda sig av Tabetalt.nu. Inkassokravet är utformat av Mfin Ekonomi & Juridik AB och följer god inkassosed.

Vad händer om jag inte betalar inkassokravet?

Om du inte betalar inkassokravet riskerar du att ärendet lämnas till Kronofogden genom en ansökan om betalningsföreläggande. Vid en ansökan tillkommer ytterligare minst 680 kronor i kostnader.
En ansökan till Kronofogden kan innebära att en betalningsanmärkning registreras. När Kronofogden får vår ansökan kommer de att sända dig ett föreläggande. Om du fortfarande inte betalar utfärdar Kronofogden ett utslag. Ett utslag ger en betalningsanmärkning för både företag och privatpersoner.

Om du fortfarande inte betalar kan ärendet gå vidare till utmätning. Vid en utmätning kan Kronofogden komma att mäta ut lös och fast egendom och för privatpersoner även i lön. Vid en ansökan om utmätning tillkommer ytterligare minst 600 kronor i kostnader.

SBBI-pic4

Vad händer om jag får en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. En anmärkning kan exempelvis leda till att du inte får lån eller hyra en lägenhet.

En anmärkning syns i 5 år för ett företag och i 3 år för privatpersoner.

Vad är jag skyldig att betala (ränta & kostnader)?

Räntesatsen styrs av räntelagen eller avtal:

Enligt räntelagen kan fordringsägaren ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över gällande referensränta. Om referensräntan är 2 % får du alltså betala en årsränta på 2 + 8 procentenheter = 10 %.

Har det avtalats om en annan räntesats än räntelagen är det den räntan som utgår.

Har du redan betalt fakturan när du får vårt inkassokrav så kan du ändå vara skyldig att betala den lagstadgade inkassokostnaden på 180 kr och dröjsmålsränta. När det gäller fakturafordringar så anses de betalda när beloppet bokförs på mottagarens konto. Det är alltså inte den dagen du gjorde din betalning som är avgörande utan när den bokfördes på mottagarens konto. Man jämför sedan det datumet med inkassokravets utskriftsdatum.

SBBI-pic1
SBBI-pic2
SBBI-pic4

Betala endast för de krav du skapar

SBBI-pic2

Tilläggstjänster

SBBI-inkasso

Inkasso

Skräddarsydda lösningar efter dina behov. Få betalt i tid och bibehåll dina goda kundrelationer

SBBI-juridik

Juridik

Vi kan biträda dig i tvister i det fall du får bestridande.

Våra användare gillar oss

Jag har använt Mfin vid flera tillfällen och har fått betalt av mina krånglande kunder. En enkel produkt som är prisvärd och med ett bra utfall, speciellt när man inte har så många ärenden per år

Jag har använt Mfin vid flera tillfällen och har fått betalt av mina krånglande kunder. En enkel produkt som är prisvärd och med ett bra utfall, speciellt när man inte har så många ärenden per år

Jag har använt Mfin vid flera tillfällen och har fått betalt av mina krånglande kunder. En enkel produkt som är prisvärd och med ett bra utfall, speciellt när man inte har så många ärenden per år